کرمانشاه آنلاین
آدم بدشانس و خوش شانس.افراد خوش شانس و بدشانس

آدم بدشانس و خوش شانس

آدم بدشانس و خوش شانس.افراد فقط اگر آدم بدشانسی هستید، این مطلب را بخوانیدآدم بدشانس و خوش شانس. افراد📌می‌خواستم بدانم چرا بخت و اقبال همیشه در خانه بعضی‌ها را می‌زند، اما سایرین از آن محروم می‌مانند. به عبارت دیگر چرا بعضی از مردم خوش‌شانس و عده دیگر بدشانس هستند. آدم بدشانس و خوش شانس مطالعه […]