کرمانشاه آنلاین
کرمانشاه آنلاین
۳/۵ هکتار زراعی جاده روانسر

توضیحات آگهی

املاک هفت آسمان
________________________
برجاده روانسر
قطره بارانی
آب منطقه ای
مشاور فروش : کرمی
۰۹۱۸۳۲۹۲۹۹۷
۰۹۰۲۸۸۳۶۷۶۸
۰۹۰۲۸۸۳۶۷۶۶
۰۹۳۷۰۶۰۶۲۱۱

دانلود اپلیکیشن کرمانشاه آنلاین دانلود
+