کرمانشاه آنلاین
کرمانشاه آنلاین

توضیحات آگهی

سه عدد مغازه تجاری
یک واحد اداری ۶۰ متری
زیر زمین ۶۰ متری

دسته‌ها