کرمانشاه

ناصر گلستان فر

خوانندگان کرمانشاه

۲۷ آذر ۱۳۹۹ 191 بازدید
کرمانشاه
ناصر گلستان فر

ناصر گلستان فر

ناصر گلستان فر

ناصر گلستان فر

شاعر، روزنامه نگار و پژوهشگر کرمانشاهی

تبلیغات در کرمانشاه

هنوز هم برف میبارد……گزیده ای از سروده های ناصر گلستان فر

کتاب فرزانه فرزند فردوسی اثر ناصر گلستان فر

بر بلندای بیستون: یادنامه ی استاد بهزاد کرمانشاهی( 2015)

فرزانه فرزند فردوسی

ناصر گلستان فر

بهمن هزارو سیصدو نودو سه تهران منزل دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی  .دکتر کدکنی.ناصر گلستان فر.شهرام ناظری

دل خسته ی آ ن بهار ناز است

پر بسته ی پنجه های باز استراهی نبرد به شادمانیآ هی که به گوشه های ساز استسوم آ بان نودو نه


ناصر خان
تهران پاییز نودو هفت دکتر جهانشاه برومند .نوازنده و نواساز گرانقدر معاصر.ناصر گلستان فر

تو ای مسافر غریب شهر اعتمادکه ماند ه ای میان مردمان هرچه بادزعاشقان و زایران کعبه ای دریغدخیل بسته ای به هر درخت بی مرادبه زند ه باد و مرده باد عمر ما گذشتچه سود این که بعدها زما کنند یادبه ساحران سامری عصا اثر نکردچه معجزی کند رسول عصر بی معادخیال خام بود روشنی ز آ تشیکه دیو شد تنوره زد کویر جا نهادد ر خت باد غیر سنگ میوه ای نداشتبهار خسته خاطران گل شکسته دادکسی نبود شاخه های خشگ کف زدندبه مقدم عروس بی جهاز سال بادبه انتها رسید شب ولی هنوز همد ر ابتدای قصه گفتن است شهرزاد….از آ ن همه پیام و پیک عاشقانه گیسلام و خنده آ رزوی روزهای شادنماند ه غیر خاطرات خوب کودکیگذشته ای میان کوچه های رو به بادآ ذر هشتاد و پنج……از کتاب هنوز هم برف می باردناصر گلستان فر


ناصر گلستانفر

 استاد پرتو کرمانشاهی.ناصر گلستان فر.نوروز نودوشش .منزل جناب پرتو عکس از اسماعیل زرعی


رحیم معینی کرمانشاهی
رحیم معینی کرمانشاهی
به مناسبت سی ویک شهریور زاد روز نابغه ی موسیقی ملی ایران زنده در یادها.پرویز یاحقیای جاودانه آ تش زردشت جاودانیخنیاگر نجیب مزامیر باستانیاز راویان شوکت بر باد رفته کس نیستمارا مگر تو رو به امید و امان بخوانیسردست سرد باغ تهی از بهارو بارانغیر از سکوت نیست صدایی در آ شیانیدرفصل بی جوانه ی این نسل بی سر انجاماین شور ساز توست که می آ ید از جوانیاز خانه های رنگ پریده سکوت جاریسترو کرده هر طرف شب همزاد بد گمانی.اینجا سراب تشنه فریب است ای دریغاجزخون دل ثمر نبرد کس ز باغبانیبر شاخه های خشگ درخت غروب پوسیدآ واز خیس خون بسی مرغ آ سمانی………….ما دل به مهر یادتو خوش کرده ایم درین شهرهر چند شهر نیست بر آ یین مهربانی.خردادهشتادو یک……وزن این سروده بر اوزان رایج نیست…..یادش به خیرغروب آذر همان سال بود دیدم تلفن زنگ میزند برداشتم صدای آ نسوی سیم گفت پرویزم یاحقی اول فکر کردم دستم انداخته اند وقتی گفت غزل خوشنویسی شده تان رسید ممنونم…چه حالی داشتم را بماندواین آ غاز دوستی چند ساله ی ماشد تا مرگ آمدو هر آ نچه بود را با خود برد یادش گرامی ….از کتاب هنوز هم برف میبارد

گلستان فر

خرداد هزارو سیصدو هشتادو شش. تهران بزرگداشت استادان سخنسالار معینی کرمانشاهی و استاد مجتبی میرزاده 

خواننده ی بزرگ موسیقی ملی ایران کوروس سرهنگ زاده.ناصر گلستان فر

مطالب پیشنهادی سایت

نمایندگی رسمی در غرب ایران

banner tablighat site - محمدعلی ودود

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن
    تقدیم به استاد گرانقدر آقای ناصر گلستان فر
    امید کرمی

دیدگاه‌ها بسته شده است.