کامبادان
کامبادان
کوه فرخشاد

زبان و گویش مردم کرمانشاه

کردیو فارسی کرمانشاهی است. عده‌ای از مردم کرمانشاه به زبان کردی، گویش کلهری سخن می‌گویند.

زبان و گویش مردم کرمانشاه

علاوه بر کردی کلهری دیگر گویش‌های کردی از جمله کردی کرمانشاهی، سنجابی، زنگنه و سورانی هم گویشورانی در میان مردم دارد. در کنار زبان کردی، عده‌ای از مردم به لهجهٔ فارسی کرمانشاهی تکلم می‌کنند.

زبان و گویش مردم کرمانشاه

 لهجهٔ فارسی کرمانشاهی تنها خاص شهر کرمانشاه‌است و از ۲۰۰ سال پیش در پی ورود مهاجرانی که برای زیارت عتبات و کسب و کار به کرمانشاه آمدند ایجاد شده‌است.

گویش فارسی کرمانشاهی گویشی از زبان فارسی است که ویژهٔ شهر کرمانشاه است.[۱][۲] خصوصیت بارز لهجه فارسی کرمانشاهی کاربرد تعدادی از واژگان و افعال کردی است که به صورت دگرگون شده و پرداخت شده در جمله‌های فارسی کرمانشاهی دیده می‌شود. قدمت فارسی کرمانشاهی به درستی مشخص نیست اما حداقل قدمتی نزدیک به ۲۰۰ سال دارد.[۳] تفاوت‌های آوایی، واژگانی و ساختواژی میان فارسی کرمانشاهی و فارسی معیار، به سبب تأثیر کردی کرمانشاهی پدید آمده‌است.[۴][۵] واژگان و افعال کردی با پرداخت‌ها و سایش‌هایی دگرگون شده و در جمله‌های فارسی کرمانشاهی جای می‌گیرد و به کار می‌رود

همچنین در بخش‌هایی از مناطق شهر، زبان لکی در میان برخی ساکنان رواج دارد

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter